Često postavljena pitanja - FAQ

Koja je razlika u pojmovima uvoz i unos vozila?

Unos vozila je svaki unos u Republiku Hrvatsku s teritorija države članice Europske unije, kako je propisano zakonodavstvom Europske unije, osim iz trećih teritorija dok je uvoz vozila svaki unos u Europsku uniju iz trećih država odnosno trećih teritorija.

Koji su mi dokumenti potrebni prilikom unosa vozila?

Prilikom uvoza potrebno je imati sljedeće dokumente:

Dokaz o vlasništvu vozila:

  • Kupoprodajni ugovor(ukoliko je vozilo kupljeno od fizičke osobe),
  • Račun o kupnji vozila(ukoliko je vozilo kupljeno u trgovini),
  • Prometnu dozvolu
 • Dokumenti za postupak utvrđivanja sukladnosti:
  • COC dokument(izdan od tvornice ili EUROCOC-a),
  • Potvrda proizvođača,
  • Prometna dozvola – original
 • Dokumenti za registraciju:
  • Kupoprodajni ugovor(ukoliko je vozilo kupljeno od fizičke osobe),
  • Račun o kupnji vozila(ukoliko je vozilo kupljeno u trgovini),
  • COC dokument(izdan od tvornice ili EUROCOC-a),
  • Potvrda o sukladnosti,
  • Prometnu dozvolu,
  • Policu obaveznog osiguranja,
  • Osobna iskaznica vlasnika na računu
 • Punomoć za registraciju(ukoliko sam vlasnik ne pristupa registraciji)

Koja su davanja prilikom unosa vozila?

Prilikom unosa vozila potrebno je platiti:

 • Doprema vozila
 • Potvrda proizvođača(ukoliko s vozilom ne dobijete „COC dokument“),
 • Postupak utvrđivanja sukladnosti,
 • Posebni porez na motorna vozila(tzv. Trošarinu),
 • Naknada gospodarenja otpadnim vozilima,
 • Upravna pristojba na stjecanje rabljenog motornog vozila – plaća se u stanici za tehnički pregled(Ova pristojba plaća se ukoliko vozilo kupujete od fizičke osobe),
 • Registracija vozila

Da li je povratnik oslobođen postupka utvrđivanja sukladnosti?

Povratnik i useljenik u RH ima mogućnost zatražiti postupak utvrđivanja sukladnosti prema alternativnim zahtjevima.

Smije li se uvesti vozilo u dijelovima (smije li se uvesti samo motor vozila ili samo šasija)?

Fizička osoba smije uvoziti robu (dakle i dijelove vozila) samo za svoje potrebe, a ne za dalju prodaju odnosno preprodaju. Odnosno smije uvoziti dijelove vozila samo ako ima istovrsno oštećeno vozilo – Što dokazuje prometnom dozvolom; a ako je riječ o vitalnim dijelovima vozila (karoserija, motor) dokazom o oštećenju vozila (policijski zapisnik ili neka druga isprava).
Pravna osoba smije uvoziti rabljene (i nove) dijelove vozila ako je registrirana za takvu djelatnost. Ako je riječ o uvozu dijelova radi dalje prodaje – pravne osobe pri uvozu moraju dobiti uvjerenje tržišnog inspektora da roba odgovara domaćim normama u skladu sa Zakonom o nadzoru kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu (NN broj 21/95).

Mogu li se uvoziti automobili iz SAD-a?

Mogu se uvoziti ukoliko udovoljavaju homologacijskim propisima o pojedinačnoj homologaciji vozila.
Za vozila koja su rađena za uporabu u SAD-u (tj. nisu homologirana za europsko tržište) potrebno je kontaktirati Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu koji će pregledati vozilo i izraditi elaborat.
Prije kupnje vozila i uvoza poslati upit na FSB sa sljedećim podacima:

 • 1. Fotografija pločice proizvođača (Certification Label, nalazi se u otvoru vozačkih vrata)
 • 2.Fotografija pločice o razini štetne emisije vozila (Vehicle Emission Information, nalazi se u blizini motora vozila).

Koja je razlika prilikom kupnje ako vozilo kupuje fizička ili pravna osoba, ukoliko je vozilo u sustavu PDV-a?

 • Kada fizička osoba kupuje vozilo na području EU, tada dobiva račun naslovljen na svoje ime s iskazanim PDV-om države u kojoj je vozilo kupljeno,
 • U slučaju kada vozilo kupuje pravna osoba, tada dobiva račun na tvrtku u neto iznosu dok PDV plaća prilikom registracije vozila u Hrvatskoj.

Što je leasing i koje vrste leasinga postoje?

 • Izraz “leasing" potječe od engleskog glagola “lease" što znači unajmiti. Leasing je suvremeni način financiranja osobnih i gospodarskih vozila, plovila, opreme ili strojeva koji su klijentu potrebni za korištenje u privatne ili poslovne svrhe, ali ne želi ih nužno posjedovati. Dva su osnovna tipa leasinga: financijski i operativni. Svaki tip ima svoje specifičnosti te omogućuje, uz jednostavan i brz postupak sklapanja ugovora, modeliranje otplate prema vašim željama i mogućnostima.

 • Financijski leasing omogućuje da nakon isteka ugovora postanete vlasnikom objekta leasinga. Davatelj leasinga je pravni vlasnik objekta leasinga, a ekonomski vlasnik je primatelj leasinga. Namijenjen je ponajprije onima koji u sustavu PDV-a ostvaruju pravo na povrat pretporeza.

 • Operativni leasing omogućuje korištenje objekta leasinga i njegovu zamjenu za novi po isteku ugovora. Davatelj leasinga pravni je i ekonomski vlasnik objekta leasinga. Namijenjen je pravnim i fizičkim osobama, posebno onima koje u sustavu PDV-a ostvaruju pravo na povrat pretporeza. U ovom obliku financiranja je moguće ugovoriti ostatak vrijednosti po isteku financiranja, što umanjuje iznos mjesečnog obroka.

Što je obavezno auto osiguranje, a što kasko osiguranje? Što je bonus?

 • Obvezno auto osiguranje je zakonom propisano za sve vlasnike vozila i štiti vas od odgovornosti za štetu koju vozilom u prometu možete učiniti trećim osobama. Ugovara se jednom godišnje, obično na dan tehničkog pregleda vozila.
 • Kasko osiguranje vašeg vozila omogućuje vam da dobijete naknadu za materijalnu štetu na vašem vozilu nastalu u prometnoj nezgodi i onda kada ste vi uzrokovali prometnu nezgodu. Pokriva i mnoge druge materijalne štete: provalu, krađu vozila, elementarne nepogode, lom stakla. Obično je uvjet za ugovaranje leasinga.
 • Bonus je postotak popusta na ukupni iznos premije osiguranja. Maksimalan zakonski dozvoljeni bonus u Hrvatskoj je 50%. Pri prvom ugovaranju police osiguranja nemate bonus, no već nakon prve godine dobivate popust od 10% na cijenu Svake godine, popust se uvećava za 5% sve do maksimalnih 50%. Bonus u nekim slučajevima možete i duplicirati, pri čemu davatelj ne gubi  svoj ostvareni postotak. Dupliciranje se obično ostvaruje od članova uže obitelji.
 •