Financijski leasing

Financijski leasing je jedna od dvije dostupne vrste leasinga, a specifičan je po tome što korisnik leasinga odmah postaje ekonomski vlasnik dok se pravno vlasništvo nad objektom leasinga prenosi podmirenjem zadnje rate i svih ugovorenih obveza po ugovoru.

Može biti pogodan za fizičke i pravne osobe, a ključna razlika je to što pravne osobe u ovom slučaju mogu jednokratno odbiti iznos PDV-a.

Trajanje ugovora o financijskom leasingu se najčešće ugovara na razdoblje od 36 do 84 mjeseca, a u iznimnim situacijama moguća su odstupanja. Važno je spomenuti da godine starosti vozila utječu na mogući rok financiranja.

Učešće je jednokratna uplata na početku financiranje kojom se umanjuje mjesečni leasing obrok. Kao učešće može poslužiti i rabljeno vozilo koje želite zamijeniti po principu „staro za staro“. Vozilo je moguće kupiti i bez učešća ako su ispunjeni uvjeti (kreditna sposobnost kupca ili bonitet u slučaju pravne osobe).

Financijski leasing s uvećanom zadnjom ratom razlikuje se od običnog financijskom leasinga u tome što visinu mjesečne rate određuju visina učešća i uvećana zadnja rata na kraju ugovora. Zadnja rata ne smije biti veća od očekivane tržišne vrijednosti vozila na kraju ugovora. Osnovna je prednost da se mjesečne rate mogu umanjiti većom ratom na kraju ugovora.

Financiranje na dvije godišnje rate
Posebni prodajni uvjeti za financiranje vozila putem financijskog leasinga u trajanju ugovora od 12 mjeseci. U ovom slučaju učešće i prva rata iznose 50% od ugovorene kupoprodajne cijene vozila.

Financiranje na tri godišnje rate
Posebni prodajni uvjeti za financiranje vozila putem financijskog leasinga u trajanju ugovora od 24 mjeseca. U ovom slučaju učešće, prva i druga rata iznose 33% od ugovorene kupoprodajne cijene vozila.

Financiranje na četiri godišnje rate
Posebni prodajni uvjeti za financiranje vozila putem financijskog leasinga u trajanju ugovora od 36 mjeseci. Učešće iznosi 25% od ugovorene kupoprodajne cijene vozila, kao i svaki sljedeći godišnji obrok.

 

Operativni leasing

Operativni leasing predstavlja u punom smislu pojam „to lease“, što znači iznajmiti, od čega i proizlazi sam naziv „Leasing“. Ovo je trenutno najzastupljeniji model financiranja kupovine vozila, pogotovo za pravne osobe. Pogodan je za korisnike koji ne planiraju raditi puno kilometara godišnje. Ova vrsta leasinga je druga od dvije dostupne vrste leasinga, a specifičan je po tome što korisnik leasinga ne postaje vlasnik vozila, već ga može zamijeniti za novo vozilo (uz potpisivanje novog ugovora) ili ga otkupiti po tržišnoj vrijednosti od posrednika. Vozilo na operativni leasing mogu kupiti i fizičke i pravne osobe.

Trajanje ugovora o operativnom leasing se najčešće ugovara na razdoblje od 36 do 60 mjeseci, a u iznimnim situacijama moguća su odstupanja. Rok financiranja utječe na ostatak vrijednosti auta. U ovom obliku financiranja je važno spomenuti da se radi i procjena godišnje kilometraže. U slučaju prekoračenja, obračunat će se naknada za više prijeđenih kilometara od ugovorenih. Prijeđena kilometraža utječe na ostatak vrijednosti vozila.

Akontacija, tj. predujam, je jednokratna uplata kojom se umanjuje mjesečni leasing obrok. Kao akontacija može poslužiti i rabljeno vozilo koje želite zamijeniti po principu „staro za staro“. Vozilo je moguće kupiti i bez učešća ako su ispunjeni uvjeti (kreditna sposobnost kupca ili bonitet u slučaju pravne osobe).

Ostatak vrijednosti označava koliko vozilo vrijedi nakon isteka leasinga, a ovisi o roku trajanja i prijeđenoj kilometraži (što su kraći rok financiranja i godišnja kilometraža, to je ostatak vrijednosti veći). Po isteku operativnog leasinga, kupac NE može otkupiti vozilo u visini ostatka vrijednosti, nego po tržišnoj vrijednosti od posrednika.

Leasing obrok plaća se na iznos cijene vozila umanjenoj za ostatak vrijednosti te iznos akontacije (ako je ugovoreno). Na mjesečni leasing obrok obračunava se ugovorena kamata.

Nakon isteka ugovora vozilo se vraća u leasing te postoji mogućnost otkupa od treće fizičke ili pravne osobe.